Voor wie

Baby’s, peuters, kinderen, jongeren, adolescenten, gezinnen en volwassenen

Praktijk Rachela is een kleinschalige praktijk die onderzoeken behandeling en of begeleiding biedt aan baby’s, peuters, kinderen, jongeren, adolescenten, gezinnen en volwassenen onder andere binnen de Basis- en Specialistische-GGZ maar wij bieden bijvoorbeeld ook specialistische ambulante hulp in het kader van opvoedondersteuning.

Met onze praktijk richten wij ons op iedereen die als gevolg van een ontwikkelingsstoornis, een sociaal emotioneel probleem, een scheiding of om andere redenen extra zorg en ondersteuning nodig heeft.

Iedereen is welkom bij Praktijk Rachela. Iedere persoon is uniek en bijzonder en krijgt bij Praktijk Rachela een bij de persoon passend aanbod aangereikt.

De behandeling/begeleiding kan zowel individueel als in groepsvorm plaatsvinden.

Ouders en professionals

Wij organiseren informatieavonden/workshops/themabijeenkomsten voor ouders en professionals.

Instellingen en onderwijs

Daarnaast richten wij ons ook op het adviseren van (onderwijs)instellingen, zijn we beschikbaar als interim Orthopedagoog-Generalist binnen instellingen en zijn wij beschikbaar als zorgcoördinator binnen het onderwijs.

Binnen onze praktijk werken wij volgens geldende protocollen en oplossingsgericht. De ervaring leert dat wij elkaar nodig hebben om te kunnen groeien. Om die reden vinden wij het belangrijk dat ouders en belangrijke anderen als ‘supporters’ bij de behandeling betrokken zijn.

Hulpverlening vanuit betrokkenheid, passie, vakmanschap maar vooral maatwerk is binnen onze praktijk de norm.