Praktijkinformatie

Contact

De bezoekadressen

Nijkerk

Havenstraat 7B
3861 VS Nijkerk GLD

Postadres

Praktijk Rachela
Postbus 1081

Wij nemen graag contact met u op voor een vrijblijvend gesprek waarin wij samen nagaan of Praktijk Rachela passend is bij uw hulpvraag. Vul hiervoor uw gegevens in op onderstaand formulier. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Aanmelden

Een jeugdige of zijn ouder komt in aanmerking voor hulp via de jeugdwet als de gemeente een individuele voorziening heeft toegewezen. De ouder/verzorger van de jeugdige kan aangeven waarom hulp in natura niet geschikt is.

Medici hebben een wettelijke verwijsbevoegdheid wat voor gemeenten betekent dat zij een verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts dienen te accepteren als toegang tot jeugdhulp. Let op: Er zijn gemeenten die niet akkoord gaan met een verwijzing via de huisarts.

Particulieren kunnen zichzelf via het aanmeldformulier bij Praktijk Rachela aanmelden.

Scholen kunnen rechtstreeks met Praktijk Rachela opnemen voor onderzoek, behandeling, begeleiding, remedial teaching, groepstraining, consultatie, begeleiding van professionals.

Afmelden

Wat is een no show?

Bij Praktijk Rachela is het ons doel en onze wens om onze cliënten zo goed mogelijk te helpen. Om dit doel te bereiken is het belangrijk dat de cliënt tijdens de behandeling op tijd verschijnt bij geplande afspraken met de behandelaar. Doet de cliënt dit niet en is er niet voorafgaand (24 uur) aan deze afspraak het gesprek afgezegd, dan is er sprake van een no show.

Gevolgen van no show

We vinden het belangrijk de cliënt erop te wijzen dat het afzeggen van afspraken en no shows een negatieve invloed kunnen hebben op het behandeltraject. Daarnaast wordt een no show gezien als verspilling van zorg, omdat de gereserveerde tijd van de behandelaar niet optimaal gebruikt kan worden.

Een keer een afspraak vergeten of niet tijdig afzeggen kan iedereen overkomen. Hier wordt geen no show tarief in rekening gebracht.

Voor iedere vervolgafspraak geldt een no show tarief van €50,00. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door de jeugdhulpregio en/of de zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Wachttijden

In de basis werkt Praktijk Rachela liever niet met wachttijden maar het liefst starten wij zo snel mogelijk met een traject. Wat wel kan gebeuren is dat we moeten wachten op de afgifte van de beschikking, dat wij moeten wachten op gevraagde informatie of dat het niet lukt om onze agenda’s zo snel mogelijk op elkaar af te stemmen.

De aanmeldingswachttijd bedraagt momenteel 6 weken.

De behandelingswachttijd bedraagt momenteel 8 weken.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken
vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kosten en vergoeding

Vergoedingen

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de bekostiging van de orthopedagogische zorg aan jeugdigen. Indien u vragen over de vergoeding heeft kunt u contact met uw gemeente opnemen. Daarnaast kunt u via de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of de wijkteams informatie inwinnen. In sommige gevallen vergoedt de gemeente bepaalde onderzoeken. Neem gerust contact met mij op voor informatie over de mogelijkheden.

Jeugdhulp regio FoodValley

Met regio FoodValley heeft Praktijk Rachela een contract om Jeugdhulp te bieden. Jeugdhulpregio FoodValley bestaat uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Indien u in een van bovenstaande gemeenten woont, wordt de begeleiding vergoed na verwijzing door het CJG, een jeugdconsulent, het wijkteam of de huisarts.

Zowel jeugdigen die in aanmerking komen voor vergoede zorg als jeugdigen die niet in aanmerking komen voor vergoede zorg kunnen onze hulp inroepen.

Passend onderwijs

Elke school krijgt per leerling een basisbekostiging. Dat geldt zowel voor reguliere scholen als voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Naast deze basiskosten stelt de overheid geld beschikbaar voor extra ondersteuning. Scholen kunnen met dit geld bijvoorbeeld een remedial teacher inhuren voor extra begeleiding van leerlingen. Het budget is alleen bedoeld voor onderwijs en niet voor zorg. Wilt u meer informatie over passend onderwijs? Meer informatie hierover is te vinden op www.passendonderwijs.nl.

Persoonsgebonden Budget (PGB)

Jeugdigen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD, PDD-NOS kunnen soms een Persoons Gebonden Budget (PGB) aanvragen. Een PGB is bedoeld voor persoonlijke verzorging of ondersteunende begeleiding.

Meer informatie is te vinden op:

Disclaimer

Deze informatie is met de grootste zorgvuldigheid opgezocht. Echter aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarieven Particulieren

Er wordt gestart met een kosteloos en vrijblijvend verkennend gesprek. Na dit gesprek ontvangt u van Praktijk Rachela een voorstel voor een onderzoeks- en/of behandel-/begeleidingsaanbod inclusief een gespecificeerde offerte.

Kwaliteit en registraties

Als praktijk vinden wij het werken volgens beroepscodes en het bieden van kwaliteit belangrijk. Om deze redenen zijn wij aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, registers en werken wij aan het hebben van een keurmerk. Hieronder staan de beroepsverenigingen, de registers en de kwaliteitskeurmerken:

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

logo nvo

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

logo NIP

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

logo big

Kiwa

Kiwa Iso 9001 Logo

Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB)/Vektis

logo vektis

Kamer van Koophandel (KvK)

KVK logo

ZorgDomein

logo Zrgdomein

Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)

logo lbrt

Teken je gesprek

logo teken je gesprek

Ik leer leren

certificaat ik leer leren

De Coole Kikker

logo de coole kikker

Vriendenprogramma

logo vriendenprogramma

Tafelmethode met Stoplichtkaartjes

Erkenningslogo Skprofessional

Kwaliteitsstatuut

Hier vind je ons goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Crisis of spoed

Als er sprake is van een acuut onveilige situatie of crisis verwijzen wij u naar uw huisarts of naar de huisartsenpost. U kunt ook het noodnummer bellen (112 of 0900-0113). Praktijk Rachela heeft geen crisisdienst en is in het weekeinde gesloten.

Privacy

Praktijk Rachela hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Klachten

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Daarnaast heeft elke gemeente een vertrouwenspersoon jeugdhulp in dienst. U kunt bij uw gemeente vragen wie de vertrouwenspersoon jeugdhulp is.

Verwijzen

Medici kunnen patiënten naar Praktijk Rachela doorverwijzen. Dit kan met behulp van ZorgDomein of door een verwijsbrief voor hulp van Praktijk Rachela aan de patiënt mee te geven.

Stage

Voor het studiejaar 2023- 2024 zijn er geen HBO en/of WO stageplaatsen beschikbaar.

Wel is het lopen van een snuffelstage mogelijk.

INHOUD