Over

Praktijk Rachela is opgericht in 2016 met als doel het ondersteunen van kinderen, jongeren, adolescenten, ouders, gezinnen en professionals. Wij ondersteunen personen van 0 tot 65 jaar.

Wij bieden onderzoek, behandeling/begeleiding, opvoedondersteuning, gezinsbrede aanpak van problemen, begeleiding van professionals en consultatie aan professionals. Een behandeling kan individueel, groepsgewijs en/of gezinsbreed plaatsvinden. Bij een (gezins)brede aanpak zijn wij niet gericht op het vinden van oorzaken, maar op de wisselwerkingen die het gedrag begrijpelijk maken. Daarbij is de betekenis van het gedrag voor de betrokkenen van belang. Ook komt het voor dat er buiten het gezin naar de wisselwerkingen worden gekeken die het gedrag begrijpelijk maken.

Wanneer er een vermoeden is van een ontwikkelingsstoornis kan aan ons gevraagd worden om hier onderzoek naar te doen. Naast onderzoek behandelen wij ontwikkelingsstoornissen en bieden wij ondersteuning in de omgang met de ontwikkelingsstoornis.

Een ontwikkelingsstoornis1 is een neurologische (heeft te maken met de hersenen) of psychische aandoening. Deze stoornis is de oorzaak dat de normale ontwikkeling van kinderen, adolescenten en volwassenen tot 65 jaar verstoord en of belemmerd wordt (negatief effect). Door deze andere ontwikkeling blijft deze persoon achter ten opzichte van de leeftijdsgenoten.

1Onder ontwikkelingsstoornis vallen ADHD, Autismespectrumstoornis, Dyslexie, Dyscalculie, Emotionele problemen, Persoonlijkheidsproblemen, etc.

Onze individuele en gezamenlijke expertises maken dat wij elkaar in het werk aanvullen. In onze praktijk zijn de volgende expertises aanwezig: Orthopedagoog-Generalist, Orthopedagoog, Psycholoog, Rouw- en Verliesbegeleider, Psychomotorische therapeut, Cognitief gedragstherapeut i.o., Cognitief Gedragswerker i.o., Remedial Teacher, Systeemtherapeut.

Daarnaast organiseren wij team- en/of ouderbijeenkomsten op scholen, kinderdagverblijven en/of in onze praktijk.

Missie

Het belang van de hulpvrager stellen wij centraal.

Met onze praktijk richten wij ons op iedereen die als gevolg van een ontwikkelingsstoornis, een sociaal emotioneel probleem, een scheiding of om andere redenen extra zorg en ondersteuning nodig heeft.

Visie

Wij zijn van mening dat iedereen een hulpaanbod dient te krijgen dat past bij zijn/haar achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses. Die persoon moet – waar nodig met specifieke ondersteuning – de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Een passende deelname aan het onderwijs en de maatschappij dient mogelijk te zijn, en hier dragen wij graag aan bij.

Iedereen is welkom bij Praktijk Rachela. Iedere persoon is uniek en bijzonder en krijgt bij Praktijk Rachela een bij de persoon passend aanbod aangereikt.

Kwaliteit en registraties

Als praktijk vinden wij het werken volgens beroepscodes en het bieden van kwaliteit belangrijk. Om deze redenen zijn wij aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen, registers en werken wij aan het hebben van een keurmerk. Hieronder staan de beroepsverenigingen, de registers en de kwaliteitskeurmerken:

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO)

logo nvo

Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

logo NIP

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)

logo big

Algemeen Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB)/Vektis

logo vektis

Kamer van Koophandel (KvK)

KVK logo

ZorgDomein

logo Zrgdomein

Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT)

logo lbrt

Teken je gesprek

logo teken je gesprek

Ik leer leren

certificaat ik leer leren

De Coole Kikker

logo de coole kikker

Vriendenprogramma

logo vriendenprogramma